Waarom een kinder- en jeugdtherapeut?

Als kinder- en jeugdtherapeut begeleid ik kinderen van 4 t/m 18 jaar met sociale-emotionele en gedragsproblemen. Een kinder- en jeugdtherapeut ondersteunt en helpt het kind bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Ik laat de kinderen ervaren hoe ze de kwaliteiten en mogelijkheden kunnen inzetten in het dagelijkse leven. Als therapeut wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft en probeert te vertellen via zijn of haar gedrag. Gedrag heeft altijd een positieve intentie ook al lijkt dat soms niet zo. Ik vind het belangrijk dat er achter het gedrag van het kind wordt gekeken. 
 

Het gedrag van een kind kan voor ouders soms een uitdaging vormen. Tijdens de therapie werk ik samen met het kind en de ouders. We starten met een gezamenlijk kennismakingsgesprek, zodat het kind zichzelf veilig gaat voelen. Vervolgens begeleid ik het kind één op één en sluiten de ouders na afloop aan. Als beide ouders toestemming geven kan , indien nodig, de school ook bij het proces worden betrokken. Samenwerken zorgt ervoor dat de therapie nog effectiever is. Als we overal dezelfde ‘taal’ spreken  voor het kind zullen een nieuwe vaardigheden integreren.
 

Als therapeut maak ik gebruik van verschillende methodieken. Het kind of de jongere staat altijd centraal. Voor het jonge kind vind ik het belangrijk dat ze beleven, spelen, bewegen en doen! Ik maak daarom vaak gebruik van spel- en creatieve therapie. Kinderen leren door te bewegen en beleven. Ik prikkel de kinderen op verschillende manieren. Tevens bied ik aan: cognitieve- gedragstherapie, SCHIP-aanpak, theraplay, Imanagition therapie, systemisch werken met ouders en kinderen, EMDR-therapie en ouderbegeleiding. De hulpvragen binnen kinderpraktijk Melany variëren van laagdrempelig tot complex. 
 

U kunt contact opnemen met een kinder- en jeugdtherapeut voor de volgende redenen:

 • Onzekerheid.
 • Emotieregulatie problematieken.
 • Traumaverwerking.
 • Concentratieproblemen.
 • Faalangst.
 • Angstig gedrag.
 • Dwang gedachtes en handelingen.
 • Begeleiding bij het aanleren van sociale vaardigheden.
 • Bedplassen.
 • Eetproblemen.
 • Hooggevoeligheid.
 • Slaapproblemen.
 • Psycho- educatie voor autisme aan ouders en kinderen.
 • Sova-breintraining.
 • Faalangsttraining.
 • Traumaverwerking bij rouw en scheiding.
 • EMDR-therapie voor volwassenen en kinderen.

Heeft u vragen of wilt u een keer langskomen?

Vul onderstaand formulier in of neem telefonisch contact op via 06-51278117


Kinderpraktijk Melany
Kinderpraktijk Melany