Werkwijze

Wanneer u merkt dat uw kind ergens last van heeft of niet lekker in zijn vel zit kunt u een afspraak maken bij Kinderpraktijk Melany. De hulpvragen binnen kinderpraktijk Melany variëren van laagdrempelig tot complex.

Bij een aanvraag wordt er een intakeformulier ingevuld en een kennismakingsgesprek met het kind gepland. Nadat het intakeformulier is ingevuld, volgt er een vrijblijvend gesprek met ouders aan de hand van het formulier. Tijdens dit gesprek worden de behoeftes besproken en komt de ontwikkeling van het kind aan bod. Na het gesprek worden de sessies gepland. Een sessie duurt 45 á 60 minuten, afhankelijk van de leeftijd.
 

Annuleren:

Bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afmelden. Anders wordt de voor u uitgetrokken tijd in rekening gebracht.
 

Geheimhouding

Kinderpraktijk Melany zal nooit zonder toestemming van de betrokkenen persoonsgegevens aan derden verstrekken of bespreken.

Heeft u vragen of wilt u een keer langskomen?

Vul onderstaand formulier in of neem telefonisch contact op via 06-51278117


Kinderpraktijk Melany
Kinderpraktijk Melany